After the Flood, by Bill Cooper

Appendix 5

The Latin Text (and translation) of Nenniun 17 and 18

Cap. XVII

Aliud experimenttini inueni de isto Bruto ex ueteribus libris ueterum nostrorum.

Tres fiji Noe diuiserunt orbem in tres partes post Diluuium. Sem in Asia; Chain in Africa; lafeth in Europa dilitauerunt terminos suos. Primus homo uenit ad Europam de genere lafeth Alanus cum tribus fihis suis quorum nomina sunt Hessitio, Armeno, Negue. Hessitio autem habuit fihios quat-tuor hi sunt Francus, Romanus, Britto, Albanus. Armenon autem habuit quinque fibs, Gothus, Valagothus, Gebidus, Burgundus. Negue autem habuit tres fihios, Wandalus, Saxo, Boguarus. Ab Hisitione autem ortae sunt quattuor gentes, Franci, Latini, Albani, et Britti. Ab Armenone autem qumque, Gothi, Walagothi, Gebidi, Burgundi, Langobardi. A Neguio uero quattuor, Boguarii, Vandali, Saxones, et Turingi. Lstae autem gentes subdiuisae sunt per totam Europam. Alanus autem ut aiunt fihius fuit Fetebir, flu Ougomun, fihi Thoi, flu Boib, flu Simeon, fiji Mair, flu Ethach, flu Aurthach, filii Ecthet, flu 0th, fiji Abir, flu Rea, filii Ezra, fihi Izrau, fbi Baath, flu Iobaath, flu lovan, flu lafeth, flu Noe, flu Lamech, flu Matusalem, flu Enoch, flu lareth, fin Malaleel, fihi Cainan, flu Enos, fiji Seth, flu Adam, fiji Dei vivi. Hanc peritiam inueni ex traditione ueterum.

Cap. XVIII

Qui incolae in primo fuerunt Bnttanniae. Brittones a Bruto. Brutus filius Hisitionis, Hisition Alanei. Alaneus filius Reae Silviac, Rea Silvia filia Numae Pampiii, flu Ascanu, Ascanius filius Aeneae, flu Anchisae, fili Troi, fili Dardani, flu Else, fili Iuuani, flu Jafeth. lafeth uero habuit septern fibs. Primus Corner, a quo Galli; secundus Magog, a quo Scythas et Gothos; tertius Madai, a quo Medos; quartus Iuuan, a quo Graeci; quintus Tubal, a quo Hiberei et Hispani et Ital; sextus Mosoch, a quo Cappadoces; septimus Tiras, a quo Traces. Hi sunt flu lafeth, fihi Noe, fbi Lamech.

Translation

Chapter Seventeen

I found another explanation concerning this Brutus in the ancient books of our elders:

After the Flood, the three sons of Noah divided the earth into three parts. Shem (settled) in Asia; Ham in Africa, (and) Japheth expanded his borders in Europe. Alanus, of the line of Japheth, (was) the first man who came to Europe with his three sons, whose names were Hessitio, Armenon and Negue. Now, Hessitio had four sons, Francus, Romanus, Britto (and) Albanus. Then Armenon had five sons, Gothus, Walagothus, Gepidus, Burgundus [note: the name Langobardus should have been given here]. (And) Negue had three sons, Wandalus, Saxo (and) Boguarus. Four nations, then, are arisen from Hessitio: the Franks, the Latins, the Albans and the Britons. Then, from Armenon (come) five (nations): the Goths, the Valagoths, the Gepids, the Burgundians (and) the Lombards. (And) from Negue (come) four (nations): the Bavarians, the Vandals, the Saxons and the Thuringians. (And) these nations are subdivided throughout all Europe. Alanus, it is said, was the son of Fetebir, (who was) the son of Ougomun, (who was) the son of Thous, (who was) the son of Boib, the son of Simeon, (who was) the son of Mair, the son of Ethach, (who was) the son of Aurthach, the son of Ecthet, (who was) the son of Oth, the son of Abir, (who was) the son of Rea, the son of Ezra, (who was) the son of Izrau, the son of Baath, (who was) the son of Iobaath, the son of Javan, (who was) the son of Japheth, the son of Noah, (who was) the son of Lamech, the son of Methuselah, (who was) the son of Enoch, the son of Jared, (who was) the son of Mahalaleel, the son of Cainan, (who was) the son of Enos, the son of Seth, (who was) the son of Adam, the child of the living God. I found this teaching in the tradition of the elders.

Chapter Eighteen

The first inhabitants of Britain were the Britons (so named) from Brutus. Brutus was the son of Hessitio. Hessitio (was the son of) Alanus. Alanus (was) the son of Rhea Silvia, (who was) the daughter of Numa Pompilius, the son of Ascanius. Ascanius (was) the son of Aeneas, the son of Anchises, (who was) the son of Trous, the son of Dardanus, (who was) the son of Elishah, the son of Javan, (who was) the son of Japheth. Japheth, in fact, had seven sons, the first (being) Gomer, from whom (came) the Gauls. The second was Magog, from whom (came) the Scythians and the Goths. The third (son was) Madai, from whom (came) the Medes. The fourth (son was) Javan, from whom (came) the (Ionian) Greeks. (And) the fifth was Tubal, from whom (came) the Iberians, the Spanish and the Italians. The sixth (was) Meshech, from whom (came) the Cappadocians. (And) the seventh (son was) Tiras, from whom (came) the Thracians. These are the sons of Japheth, the son of Noah, (who was) the son of Lamech. (My translation)Return to Lambert Dolphin's Library
Contents
Next